Märken

Märkena är till för att uppmuntra den personliga utvecklingen. Efter ett genomfört projekt, en viss termin eller när scouterna har lärt sig något tillsammans fungerar ett märke eller någon annan symbol som ett minne. På det sättet är märket eller symbolen mycket mer än själva tygbiten, ett eget språk.

Märkena är indelade i fyra kategorier: tillhörighet, deltagande, intresse, och bevis. märkena får du genom din ledare i samband med invigning av nya scouter.

märkenas placering på Scoutskjortan

Läs mer om vilka märken som finns

Priser och beställning av scoutskjorta och märken