Vilka märken jobbar vi med?

Bevismärken   åldersgrupper    Equmenia    Intressemärken

Tidigare intressemärken

 

Läs mer om var märkena ska placeras på scoutskjortan

Bevismärken

Bevismärken fås efter att ha uppvisat kunskaper inom märkets område.

Kniv

 • Hur en kniv används så att ingen person, du själv eller andra, skadar sig och följa detta när du använder kniven.
 • Veta hur en kniv tas emot och lämnas på ett säkert sätt och följa detta när du använder kniven
 • Hantera kniven på ett sätt som gör att den inte skadas eller slits mer än nödvändigt
 • Känna till vad den Svenska knivlagen innebär
 • Veta vad knivens delar kallas
 • Kunna slipa en kniv
 • Provat att tälja något användbart på ett säkert sätt som ledaren godkänt.

Simma

 • Att du kan simma 200 meter
 • Att du kan dyka eller hoppa i vattnet från en brygga eller bassängkant
 • Att du känner till och följer de viktigaste badreglerna

Yxa & såg

 • andra, skadar sig och följa detta när du använder yxan och sågen.
 • Veta hur en såg och en yxa skyddas när man ska ta dem med sig och följa detta när ni ska någonstans
 • Veta hur en såg och en yxa förvaras när den inte används, både utomhus och inne (på övernattning och i förråd) och följa detta.
 • Kunna använda yxan till att kvista en slana eller stock för att kunna använda den till något.
 • Kunna namnge yxans och sågens olika delar
 • Kunna slipa en yxa och byta sågblad på en såg

 

 


Åldersgrupper

I scouterna är vi ibland uppdelade i åldersgrupper för att kunna utmana scouterna efter deras mognad

 

Spårarscout

Är man när man går i årskurs 2-3 i grundskolan

 

Upptäckarscout

Är man när man går i årskurs 4-5 i grundskolan

Äventyrarscout

Är man när man går i årskurs 6-8 i grundskolan

 


Equmenia

 

Equmenia

Väröscouterna är en del av Equmenia som är ett scoutförbund som bedriver Scouting på kristen grund. Vårt märke även representerat på Scouthalsduken.

Equmania Väst

Vi tillhör Equmenias västra distrikt


Märken

Höstminen -20

 

projekt

 

Bygget, deltagarmärke

För äventyrarscouter finns åtta projekt som kallas äventyr. Det är äventyrarscouternas deltagandemärken.

Patrullen bestämmer vilket äventyr de vill genomföra, och äventyren är lagom många och lagom stora för att hinna med ungefär ett per termin. Ni kan också välja att jobba med ett äventyr under en sommar eller ett skollov. Varje patrull bestämmer vad de tycker är roligast och finns det flera patruller i samma avdelning kan patrullerna jobba med olika äventyr. Även om flera patruller väljer samma äventyr genomför varje patrull sitt eget projekt för sig.

I aktivitetsbanken hittar du mer information om varje äventyr!

 

 

Plåstra

För att få intressemärket Plåstra ska du känna till och kunna visa dina scoutkompisar och din ledare:

 • Hur man tar hand om mindre sår som skärsår.
 • Hur man lägger ett tryckförband och placerar skadan i högläge.
 • Hur man på kan förebygga skavsår och ta hand om skavsår om du ändå får ett.
 • Vilka de viktigaste sakerna i sjukvårdväskan är och vad man använder dem till.
 • Hur man ringer efter ambulans, brandkår och polis och vad man ska säga när man ringer.

 

 

Hjälpa

Utöver Plåstra ska du kunna visaa dina scoutkompisar och din ledare att du kan:

 • Prioritera enligt LABC.
 • Frigöra luftvägar och utföra mun mot mun-metoden.
 • Lägga en person i stabilt sidoläge.
 • Lägga om en stukad fot.
 • Veta vilken sjukvårdsutrustning ni behöver ha med er på hajk.
 • Visa att du kan hantera din personliga hygien på övernattning utomhus.
 • Känna igen symptomen för energibrist och vätskebrist och veta vad du kan göra för att undvika det.

Höstminen -19

 

 

Klura

För att få det här märket ska du lära dig att:

 • Lösa och använda minst två olika sorters chiffer eller ”hemliga språk”.
 • Du ska inte bara lösa det någon annan gjort utan också visa att du kan göra egna meddelanden med hjälp av chiffret eller det hemliga språket.
 • Du ska också testa att lösa olika typer av problem, till exempel genom gåtor, skattjakter, och soduko

 

Livsåskådning

För att få intressemärket Livsåskådning ska du fundera över jorden, universum och hur allt blev till

Vi ska börja jobba med detta märket i höst men kommer att fortsätta i vår.

 

Matettan

 • Kunna laga mat både inomhus och utomhus på spritkök eller liknande.
 • Du ska med ledarnas hjälp kunna följa ett enkelt recept och vara delaktig i matlagningen från start till dess att disken är klar.
 • Du ska även känna till vad som gäller kring hygien i samband med matlagning.till målet.

 

 

 

Mattvåan

Är en fortsättning på Matettan. Utöver det som ingår i matettan ska du: 

 • Vara med och planera menyn för en helgövernattning eller motsvarande tid.
 • Kunna följa ett recept och laga mat med flera ingredienser.
 • Känna till vad som påverkar hållbarheten på olika livsmedel och hur de behöver förvaras.

 

 

Plåstra

För att få intressemärket Plåstra ska du känna till och kunna visa dina scoutkompisar och din ledare:

 • Hur man tar hand om mindre sår som skärsår.
 • Hur man lägger ett tryckförband och placerar skadan i högläge.
 • Hur man på kan förebygga skavsår och ta hand om skavsår om du ändå får ett.
 • Vilka de viktigaste sakerna i sjukvårdväskan är och vad man använder dem till.
 • Hur man ringer efter ambulans, brandkår och polis och vad man ska säga när man ringer.

 

 

Hjälpa

Utöver Plåstra ska du kunna visaa dina scoutkompisar och din ledare att du kan:

 • Prioritera enligt LABC.
 • Frigöra luftvägar och utföra mun mot mun-metoden.
 • Lägga en person i stabilt sidoläge.
 • Lägga om en stukad fot.
 • Veta vilken sjukvårdsutrustning ni behöver ha med er på hajk.
 • Visa att du kan hantera din personliga hygien på övernattning utomhus.
 • Känna igen symptomen för energibrist och vätskebrist och veta vad du kan göra för att undvika det.


Intressemärken vi har jobbat med tidigare

Vårterminen 2019

 

Brinna

Är en fortsättning på Tända-märket. Utöver det som ingår i Tända ska du: 

 • Veta vad som behövs för att en eld ska fungera (syre, värme, bränsle) och testat vad som händer om alla delar inte finns med.
 • Veta hur man eldar säkert, det vill säga hur man gör en säker eldstad som hindrar elden från att sprida sig och hur du förbereder för att kunna släcka elden.
 • Kunna göra upp en eld.

 

Elda

Är en fortsättning på Tända-märket. Utöver det som ingår i Tända ska du: 

 • Med hjälp av kniv, tändstickor och bränsle du hittar i naturen kunna göra upp en eld och hålla den vid liv under en längre tid.
 • Känna till olika eldtyper och kunna anpassa elden efter olika situationer som matlagning, värmekälla eller mys.
 • Kunna skilja på några olika typer av trä och veta vad som skiljer dem åt i eldhänseende, till exempel vad som ger mest värme och vad som skvätter mest/minst.
 • Ha provat på att göra upp eld med andra metoder än tändare och tändstickor, t.ex. eldstål eller förstoringsglas.

 

Första repmärket

 • slå tre viktiga knopar och veta vad du kan använda varje knop till.
  t.ex. Råbandsknop, dubbelt halvslag och pålstek

 

 

Andra repmärket

 • Kunna slå fem knopar och visa att du kan lösa verkliga uppgifter genom att använda knoparna.
 • Känna till skillnaden på olika repsorter och veta när vilken typ av rep passar bäst.
 • Veta hur du genom att bygga en talja av rep  och kan få utväxling när du ska lyfta, dra eller spänna något.

Höstterminen 2018

Tända

 • Tända en tändsticka och provat att tända en lykta eller en eld.
 • Känna till vilka risker levande ljus och eldar innebär och ha diskuterat hur man ska bete sig i närheten av ljus och eld.
 • Veta vad du ska göra om du bränner dig.

 

Finna

 • Förstå hur kartan förhåller sig till verkligheten och känna till de vanligaste karttecknen.
 • Kunna använda en kompass för att ta ut väderstäck och riktning till målet.

 

Skapa

För att få intressemärket Skapa ska du tillverka tre olika saker i tre olika material och på tre olika sätt.