Scouterna hälsar på varandra samma  sätt över hela världen.
Scouthälsningen görs då

  • Flaggan hissas eller halas
  • Fana förs i parad
  • Löftet förestavas
  • Valspråk och lösen ges
  • Märkesöverlämning sker, man tackar och tar emot märket med vänster hand och gör scouthälsningen.

Man för höger hand till pannan. Handflatan ska vara vänd framåt, tummen skall vila på lillfingernageln, och de tre övriga fingrarna skall vara sträckta uppåt.
Det tre fingrarna skall påminna oss om scoutlöftets tre ursprungliga punkter, dvs plikten mot Gud och fosterlandet, att hjälpa andra och att lyda scoutlagen.
Cirkeln som bildas av tummen och lillfingret vill visa kamratskapen mellan scouter runt om i hela världen.