Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen….

Valspråk och lösen

Var redo!

Alltid redo!

Detta sägs i samband med scouthälsningen

Scoutbönen

Livets Gud, som söker alla,
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla,
är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen,
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren.
Hjälp mig följa scouters lag.
(Amen)