markus-spiske-772329-unsplash
Bli scout nu

Dataskyddsförordningen – GDPR

2018 infördes den nuvarande dataskyddsförordningen. Den är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Vill du läsa mer finns det mycket att sätta sig in i på datainspektions hemsida. Där finns det även en kortfattad guide om du känner att du vill veta grunderna

Nedan kan du läsa mer om hur vi i Värö equmenia och Väröscouterna Hanterar personuppgifter

datainspektionens hemsida     kortfattad guide

Väröscouterna strävar efter att inte använda mer personlig information än nödvändigt. Samtidigt vill vi genomföra verksamheten på ett tryggt och säkert. Vi vill att de personuppgifter som ändå samlas in, lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

1. Namn, och personnummer

Vi hanterar uppgifter om medlemmar och deltagare för att veta vilka som är medlemmar och aktiva i vilka verksamheter, sköta medlemskapet och föreningens demokrati. Vi vill också kunna ge dig information, föra statistik och söka bidrag samt till försäkringsbolag vid behov. Uppgifterna lagras efter att du har slutat, för kontroll av bidrag, bokföring och andra krav i lagen.

1.1. Försäkringsbolag

Equmenia tecknar en kollektiv grupp- och olycksfallsförsäkring som gäller alla som deltar i, eller är på väg till och från, föreningens verksamhet och arrangemang inom Norden. Även kläder och glasögon är inkluderat. Gå gärna in och läs mer på www.equmenia.se/forsakring.

2. Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress, postadress

De uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig och kommunicera med dig. Dessa uppgifter sparar vi i upp till ett år efter avslutat medlemskap.

3. Hälsa

Vi hanterar uppgifter om hälsa (allergi, sjukdom, medicin) för att kunna ge dig en trygg och säker upplevelse. Vi registrerar bara uppgifterna med ditt godkännande, och de raderas senast ett år efter avslutat medlemskap. Den här informationen hanterar vi med extra försiktighet och endast de personer som har direkt behov av informationen kommer att få tillgång till den.

3.1 Allergier, intolerans

Vi behöver veta vad du inte tål, ex mat eller insektsbett, och vad vi behöver göra om du trots allt skulle komma i kontakt med det.

3.2 Medicinsk information

Vi behöver veta om det är något särskilt i ditt hälsotillstånd som behöver speciell anpassning, eller om du har speciella behov av något slag

4. Bilder

De bilder som tas under verksamheten kan publiceras efter godkännande genom hälsokortet. Detta för att sprida information om verksamheten och våra aktiviteter.
Utan godkännande publiceras inga bilder.

5. Rättslig grund

När vi hanterar personuppgifter måste vi stödja oss på och uppfylla villkoren i minst en av de sex rättsliga grunderna angivna i dataskyddsförordningen. Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Vår hantering ovan grundar sig på avtal, intresseavvägning och rättslig förpliktelse. Hälsouppgifter hanteras alltid med Hälsouppgifter hanteras alltid med samtycke

6. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Medlemskap i Väröscouterna medför även medlemskap i den nationella barn- och ungdomsorganisationen Equmenia och dess regioner, och dina uppgifter kan delas med Equmenia i det gemensamma medlemsregistret Repet. Deltagare i scoutverksamhet blir också medlemmar i Scouterna och dina uppgifter kan delas med riksorganisationen Scouterna.

Dina uppgifter används endast för vår egen verksamhet. Vi säljer eller lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller utomstående organisationer. Däremot kan vi söka bidrag för att erbjuda en bra verksamhet och vissa uppgifter kan då behöva delas med kommun, landsting, studieförbund eller statlig myndighet vid ansökan eller kontroll av bidrag. Statistik som lämnas ut är inte kopplad till dina personuppgifter.

7. Dina uppgifter, dina rättigheter!

Du har enligt dataskyddsförordningen GDPR rätt att en gång per kalenderår få veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dem, om du begär det skriftligt. Du har också rätt till att när som helst, begära att vi rättar de uppgifter behandlar om dig.

Du har dessutom möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och rätt att kräva att dina uppgifter raderas. Det innebär i så fall att Väröscouterna inte längre får behandla dina personuppgifter för detta arrangemang. Viktigt då är att tänka på att det kan påverka scoutkårens möjlighet till att ge dig en trygg och säker upplevelse på arrangemanget.
Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig:      Väröscouterna [849600-2943]

Kontaktperson:                   Christer Berdén

Du kan alltid fråga en ledare om du vill veta mer!

Genom att bli medlem och fyller i hälsokortet sam samtycker jag till att Väröscouterna behandlar mina personuppgifter i enlighet med ovanstående beskrivning.