Knopar

Inom scouterna använder vi knopar för att bygga saker. När vi skall skarva rep och tampar är det också bra att kunna lite knopar. Knopar har används av människan i över 500.000 år. Främst förknippar vi knoparna med de gamla segelfartygen. Det var under denna tid som många knopar uppfanns.

Överhandsknop i åtta

Överhandskopen (här i en 8) är grunden för de flesta andra knopar och kan användas som en enkel stoppknop i änden av en lina. Den förekommer sällan inom segling eftersom den kan vara svår att lösa upp, främst då linan är våt.

Knopen kan användas oftast som stoppknop

Råbandsknop

Används för att sammanbinda två rep av samma tjocklek. Den är ej lämplig på nylonlinor och liknande material då de glider.

Dubbelt halvslag

Dubbelt halvslag kan användas då man tillfälligt förtöjer en båt. Det används ofta då man börjar en surrning. Det dubbla halvslaget är inte helt säkert, men det kan göras säkrare genom att avslutas med en stoppknop.

Knopen kan användas för att börja en surrning för att avsluta en surrning

Dubbelt halvslag om egen part

Används på samma sätt som vanligt dubbelt halvslag när man ska fästa ett rep vid en stolpe

Pålstek

Pålsteket är mest använt inom segling där det används vid förtöjning och för att hissa och bärga föremål. För att göra pålsteket säkrare kan man avsluta det med en stoppknop som hindrar det  från att lösas upp. Pålsteket går inte upp, glider eller låser sig. Observera att den lösa tampen ligger inuti öglan, ligger den utanför blir steket mycket osäkert.

Knopen kan användas för att göra en fast ögla för livräddning vid förtöjning Knopen bör ej användas på en styv lina, då den kan ha svårt att sätta sig

Timmerstek

Timmersteket kan användas för att påbörja en surrning eller om det används med halvslag för att bogsera en stock eller liknande.

Knopen kan användas för att påbörja en surrning för att bogsera en stock

Skotstek

Från början användes det för att fästa skotet (en lina som används vid justering av seglet) därifrån har knopen fått sitt namn. Skotstek går bra att slå på linor med olika diameter, men även då de har samma diameter. När det slås på linor med olika diameter ska man göra bukten på den grövre. Skotsteket ska slås så att tamparna hamnar på samma sida, annars blir den inte lika säker.

Knopen kan användas för att sammanfoga linor med samma eller olika diameter.