Vad är scouterna?

Scouternas Scoutlilja

I Sverige finns det över 70 000 scouter! Barn och unga från alla delar av samhället får chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att vi hela tiden bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin.

Scouting handlar om personlig utveckling genom gemenskap och upplevelser. Vi vill att hela människan ska utvecklas och pratar om utveckling inom fem olika områden; fysisk, andlig, känslomässig, social och intellektuell utveckling. Målsättningen med scoutverksamheten är att göra barn och unga redo för livet.

I Scouterna har vi en egen metod som vi använder i allt vi gör. Den kallas scoutmetoden och består av sju delar; Lokalt och globalt samhällsengagemang, friluftsliv, lyssnande och stödjande  ledarskap, learning by doing, patrullsystemet, symboliskt ramverk samt scoutlag och scoutlöfte.

Läs mer om scoutmetoden

Scouterna i Sverige är uppdelade i fem åldersgrupper.
Spårarscouter är 8-10 år
Upptäckarscouter är 10-12 år
Äventyrarscouter är 12-15 år
Utmanarscouter är 15-19 år
Roverscouter är 19-25 år

Equmenia

Equmenias Scoutlilja

I Sverige finns det olika scoutorganisation men som alla är anslutna till Scouternas riksorganisation. Vi i Väröscouterna är anslutna via Equmenia som är vår egen samverksorgnisation.

Målet är detsamma som för alla scoutorganisationer, det vill säga för att ge unga människor möjlighet att utvecklas och göra dem redo för livet. Skillnaden är att vi bedriver scoutverksamhet med kristen grund. Equmenias scoutverksamhet är öppen för alla barn och unga oavsett vad de tror. Vi har inga bekännelsekrav varken för scouter eller scoutledare.

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation, med ca 350 lokala föreningar med runt 17 000 medlemmar över hela Sverige. Varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter, där vi kan skapa en plats där deltagarna blir sedda och får möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus.

Tillsammans har vi bestämt att vi vill att :

  • Vi ser till alla människors lika värde och uppmärksammar och stöttar barn och unga i att ta till vara på sin potential genom delaktighet och engagemang.
  • Vi utrustar barn och unga för att möta livet och hjälper dem att växa till ande, kropp och själ, finna meningsfullhet och göra medvetna val.
  • Vi erbjuder en varm och inkluderande gemenskap där vi delar livet och erfarenheter, och där alla är välkomna.
  • Vi ger möjlighet att erfara Guds närhet, kärlek och godhet och ger på ett respektfullt sätt utrymme att forma sin väg i tro och liv.

Equmenia scout    Equmeniakyrkan Värö     Equmenia